โฮสติ้งราคาถูก นครไอเทค
  • 0882652322
  • @hostnakhonitech

บริการให้เช่า เซิร์ฟเวอร์ : Dedicated Server ราคาถูก DirectAdmin PHP Version Selector ฟรี Cloud-vps Server All OS

เวลา  วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560

VPS Server Windows USA/thai

เซิร์ฟเวอร์เสมือน เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว

Windows VPS HostingWindows Virtual Private Server (vps) เซิร์ฟเวอร์เสมือน คือบริการจัดสรรทรัพยากรของ Server ประสิทธิภาพสูง โดยจำลองแบ่งออกเป็นส่วนๆ ให้กลายเป็น Virtual Machine ซึ่งมีความสามารถเทียบเท่ากับการทำงานของ Server จริงโดยในแต่ละ vps จะทำงานแยกส่วนกัน มีการแยกทรัพยากรระบบ การบริหารจัดการ ออกจากกันอย่างอิสระแตกต่างจากบริการ Web Hosting แบบปกติ vps จึงเป็นบริการที่ให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่า และมีความยืดหยุ่นมากกว่าในการบริหารจัดการ

เลือกแพคเกจ บริการที่เหมาะกับคุณ VPS Server Windows USA/thai


โฮสติ้งราคาถูก นครไอเทคเลือกVPS-2OS Thai/USA
Cloud Windows Thai


ข้อดีของบริการ Windows VPS

VPS System


Windows VPS ที่เราให้บริการมาพร้อมกับหมายเหตุ

Domain Search