• (02)402 5408 ต่อ0 ถึง2
  • : @hostnakhonitech

บริการให้เช่า เซิร์ฟเวอร์ : Dedicated Server ราคาถูก DirectAdmin PHP Version Selector ฟรี Cloud-VPS Server All OS

เวลา  วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561

ระบบโทรศัพท์แบบ VoIP (Voice over IP)

VoIP (Voice over IP)

โฮสติ้งราคาถูก นครไอเทค


ระบบโทรศัพท์แบบ VoIP (Voice over IP) VoIP คือบริการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน โทรออก-รับสายได้จากทุกที่ทั่วโลก. พร้อมระบบคู่สายภายในที่สามารถโทรหากันฟรีแค่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต รองรับการใช้งานทั้ง Smartphone/IPphone และคอมพิวเตอร์


ระบบโทรศัพท์แบบ VoIP (Voice over IP)


โทรในประเทศ

DOMESTIC
  • โทรปลายทางภายในประเทศ หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและมือถือ นาทีละ 0.90 บาท
DOMESTIC
โฮสติ้งราคาถูก นครไอเทค

โทรต่างประเทศ

INTERNATIONAL
  • โทรปลายทาง อเมริกา จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง นาทีละ 1 บาท
VOIP
โฮสติ้งราคาถูก นครไอเทค

VOIP TO VOIP

VOIP
  • โทรหากันภายใน VoIP ฟรีตลอดวัน แค่มีอินเตอร์เน็ต
VOIP TO VOIP
โฮสติ้งราคาถูก นครไอเทค
โฮสติ้งราคาถูก นครไอเทค

Domain Search